Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zachęcić dziecko do odkrywania świata i zdobywania wiedzy? Wystarczy rozbudzić jego naturalną ciekawość i pozwolić na zadawanie pytań. Od 11 lat naukowcy i specjaliści Uniwersytetu Dzieci prowadzą angażujące zajęcia, pełne eksperymentów, twórczej zabawy i ciekawostek z różnych dziedzin nauki. Nasi studenci w trakcie inspirujących wykładów i warsztatów doświadczają, aktywnie uczestniczą w zajęciach i dzięki temu zapamiętują mnóstwo informacji. Wiedza przekazywana jest w przystępny i obrazowy sposób, tak aby dzieci mogły zrozumieć wiele zagadnień, a następnie wykorzystywać je w praktyce.

Zapraszamy wszystkie dzieci do przeżycia niezwykłej przygody z nauką!

Posiadamy jeszcze wolne miejsca na Uniwersytecie Dzieci we Wrocławiu i w Olsztynie. Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w Warszawie i Krakowie.

Zapraszamy dzieci w wieku 6-16 lat (roczniki 2012-2002).

Aby zgłosić dziecko na studia, wystarczy założyć konto rodzica, a następnie dodać profil dziecka.

Jak zapisać dziecko na studia?

Rekrutacja na Uniwersytet Dzieci odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system rekrutacyjny (konto rodzica). Nie prowadzimy zapisów drogą e-mailową, telefoniczną ani osobiście w biurze.

O przyjęciu na studia nie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba dostępnych miejsc, odbędzie się automatyczne losowanie w oparciu o zasadę tablic liczb losowych. Pozostałe dzieci zostaną zapisane na listę rezerwową. Będą one miały możliwość zapisania na listę studentów w miarę zwalniających się miejsc, o czym będziemy powiadamiać rodziców drogą mailową.

Program Uniwersytetu Dzieci przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Program wykładów i warsztatów na każdym kierunku studiów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty, w salach uczelni wyższych oraz innych specjalistycznych miejscach i zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki. Program studiów jest podzielony na pięć kierunków:

  • — Odkrywanie (6-7 lat)
  • — Inspiracje (8-9 lat)
  • — Tematy (10 -11 lat)
  • — Mistrz i Uczeń (12-13 lat)
  • — Nauka do kwadratu (14-16 lat)
Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z dziekanatem we właściwym ośrodku.