Trwa przetwarzanie danych. Zapis do bazy może potrwać kilka minut. Prosimy o cierpliwość i nie wyłączanie strony. Po przetworzeniu zgłoszenia wyświetli się informacja o wyniku rekrutacji.
|
|
Logowanie
Dla dzieci
Prowadzimy program edukacyjny dla dzieci. Patronat nad nimi objęło kilkanaście uczelni wyższych, m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

 
 Program akademicki
Roczny cykl wykładów i warsztatów obejmuje uniwersyteckie spektrum nauk. Stopień trudności na każdym kierunku studiów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Zagadnienia poruszane podczas zajęć znacznie wykraczają poza nauczanie szkolne. Zajęcia odbywają się w soboty w salach uczelni wyższych. Prowadzą je wykładowcy z prestiżowych uczelni oraz specjaliści z danej dziedziny wiedzy.
W zależności od wieku dzieci studiują na jednym z czterech kierunków:
Odkrywanie (6-7 lat)
Inspiracje (8-9 lat)
Tematy (10-11 lat)
Mistrz i Uczeń (12-14 lat)

Mamy 4 ośrodki akademickie: w Warszawie, Krakowie, Olsztynie i we Wrocławiu
Rekrutacja odbywa się raz w roku, w czerwcu i trwa do wyczerpania miejsc.

O programie
Rekrutacja
Opłaty 
Scenariusze lekcji dla nauczycieli

W oparciu o warsztaty realizowane w ośrodkach Uniwersytetu Dzieci, przygotowujemy multimedialne scenariusze lekcji. Na ich podstawie nauczyciele mogą w swoich szkołach zrealizować ciekawe, aktywne i naukowo zaawansowane zajęcia, a uczniowie w swoich klasach przeżyją naukową przygodę. Wszystkie scenariusze uwzględniają nową podstawę programową, co jednak najważniejsze, rozwijają w dzieciach takie kompetencje, jak kreatywność, myślenie naukowe czy praca zespołowa. Scenariusze dostępne są za darmo, a przygotowanie ich realizacji jest bardzo proste i nie wymaga specjalistycznego wyposażenia. Każdy nauczyciel może z nich skorzystać, niezależnie od miejsca zamieszkania.

scenariuszelekcji.edu.pl

Projekt wymaga regularnego wsparcia ze strony darczyńców. Wesprzyj Scenariusze lekcji uniwersytetdzieci.pl/wesprzyj_nas

   

  
Kluby 
Interaktywne miejsca edukacyjno-społecznościowe, w których każdy może rozwijać swoje zainteresowania oraz dzielić się wiedzą i pasjami z innymi użytkownikami portalu.
Jak założyć klub