Trwa przetwarzanie danych. Zapis do bazy może potrwać kilka minut. Prosimy o cierpliwość i nie wyłączanie strony. Po przetworzeniu zgłoszenia wyświetli się informacja o wyniku rekrutacji.
Netykieta

Netykieta jest to zbiór zasad kultury obowiązującej wszystkich użytkowników w serwisie UniwersytetDzieci.pl.


Pamiętaj:
 1. Przedstawiłeś się w naszym serwisie, dlatego nie jesteś anonimowy. Założyłeś konto i  podałeś swoje dane.
 2. Przystępując do Klubu podjąłeś zobowiązania – przestrzegaj ich.
 3. Nie kradnij treści innych użytkowników. Publikuj tylko swoje treści (przygotowane przez siebie), a jeśli powołujesz się na innych, napisz kto jest autorem tych treści. Zapisz „ cytaty „.
 4. W publikowanych treściach nie podawaj imion i nazwisk innych znanych ci osób, ich adresów i innych danych kontaktowych. Te osoby mogą tego nie chcieć.  
 5. Zamieszczaj treści na temat omawiany w danym Klubie.
 6. Jeśli uważasz, że masz świetne pomysły wykraczające poza Klub, w którym jesteś, załóż własny Klub.
 7. Nie obrażaj innych swoimi treściami, nie prowokuj kłótni.
 8. Nie publikuj wielokrotnie tych samych treści.
 9. Szanuj prawo innych użytkowników do własnej opinii, uczuć, przeżyć, poglądów emocji.
 10. Szanuj prawo innych użytkowników do pozyskiwania informacji z wielu źródeł i innych niż twoje.
 11. Nie reklamuj własnych treści tworzonych w Klubie poprzez pisanie komentarzy na ich temat.
 12. Zamieszczając treści w Klubie używaj kulturalnego słownictwa, jak w czasie rzeczywistej rozmowy. Nie używaj wulgaryzmów, nie obrażaj nikogo.
 13. Zanim wypowiesz się- sprawdź. Może temat był poruszany we wcześniejszych komentarzach, tematach w Klubie.
 14. Masz prawo do wyrażania własnych poglądów, pamiętaj, że inni też mają takie prawo.
 15. Nie działaj na szkodę innego użytkownika. Razem tworzycie Klub i prezentujecie w nim treści poszerzające waszą wiedzę i wiedzę innych użytkowników na konkretny temat.
 16. Jeśli widzisz, że inni użytkownicy nie przestrzegają zasad netykiety lub regulaminu zgłoś ten problem.
 17. Nie łam prawa określonego przez Kontrakt i Regulamin serwisu www.uniwersytetdzieci.pl